Suomi toisena kielenä -opettajat ry

Ajankohtaista

S2-yo-kokeen vastausvinkit löytyvät tästä eteenpäin suoraan YTL:n sivuilta. Tämän kevään vinkit löytyvät tästä osoitteesta: http://www.ylioppilastutkinto.fi/hyvan_vastauksen_piirteita/fi/index.html
Vuoden S2-opettaja julkistettiin Opetushallituksen ja S2-opettajien järjestämillä S2-kehittämispäivillä Helsingissä 8.10.2012. Ehdokkaita oli tänä vuonna asetettu yhteensä 13. Vuoden S2-opettajan valintakriteereinä ovat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot S2-alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille.
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä selvitetään kansallisella arvioinnilla 2012–2013. Arvioinnin osana toteutetaan kansallinen kysely opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.
Suomi toisena kielenä opettajat ry:n sivut löytyvät nyt myös Facebookista. Tervetuloa tykkäämään!
RSS ATOM