Suomi toisena kielenä -opettajat ry

Ajankohtaista

Vuoden S2-opettaja valitaan opettajien tekemien ehdotusten pohjalta, ja valinta julkistetaan Opetushallituksen Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivillä. Valintakriteereinä ovat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot S2-alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille.
RSS ATOM