Suomi toisena kielenä -opettajat ry

Ajankohtaista

S2-opettajien keskuudessa on herännyt huoli siitä, että S2-ylioppilaskokeen suorittaneet olisivat eriarvoisessa asemassa äidinkielen ylioppilaskokeen suorittaneisiin verrattuna. Suomi toisena kielenä -opettajat ry selvitti asiaa ja kysyi ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta, miten äidinkielen ylioppilaskokeen ja suomi toisena kielenä (S2) -ylioppilaskokeen arvosanat suhteutuvat toisiinsa korkeakouluun haettaessa. Olimme kiinnostuneita siitä, saako S2-ylioppilaskokeesta yhtä paljon lähtöpisteitä kuin äidinkielen kokeesta.
RSS ATOM