Aikuisten perusopetuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset

Aikuisten perusopetukselle ei ole kelpoisuusasetuksessa säädetty erikseen kelpoisuusvaatimuksia, joten opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua asetusta (986/1998 muutoksineen) sovelletaan myös aikuisten perusopetukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä Opetushallituksen kanssa koonnut suuntaa antavia linjauksia, joista alla Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n tekemä yhteenveto. 
 

 • Aikuisten perusopetuksen opettajalla tulee lähtökohtaisesti olla muodollinen kelpoisuus antaa opetusta perusopetuksessa, siis tavallisimmin joko aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.
   
 • Alkuvaiheen (sisältäen lukutaitovaiheen) s2-kurssien opettaja voi olla esimerkiksi luokanopettaja tai aineenopettaja (eli äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja). 
   
 • Alkuvaiheen opettajan kelpoisuusvaatimus riippuu siitä, annetaanko opetus luokanopetuksena vain aineenopetuksena. Jos kurssit järjestetään luokanopetuksena, luokanopettaja on kelpoinen opettamaan niitä. Jos taas kurssit järjestetään aineenopetuksena, opettajalla tulee olla aineenopettajan kelpoisuus. Päätöksen siitä, kumpana opetuksena kurssit järjestetään, tekee opetuksen järjestäjä.
   
 • Aineenopettaja voi olla kelpoinen opettamaan myös muita alkuvaiheen kursseja (matematiikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, opinto-ohjausta ja työelämätaitoja), jos opetuksen järjestäjä näin kelpoisuuslainsäädäntöä tulkitsee.
   
 • Päättövaiheen s2-järjestetään pääsääntöisesti aineenopetuksena, jolloin opettajalla tulee olla aineenopettajan kelpoisuus (eli äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus).
   
 • Viime kädessä kelpoisuusasioiden yksityiskohtia tulkitsee ja ratkaisee kelpoisuuslainsäädännön pohjalta opetuksen järjestäjä.