Opinnäytetyöpankki


Lukemaan oppijan kolmas tila : Monikulttuurisen lapsen identiteetin rakentuminen kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä
Jokinen, Päivi 2011
lukutaito, tekstitaito, valmistava opetus, monikulttuurisuus
https://futureschoolresearchfi.files.wordpress.com/2012/01/jokinen.pdf