Kotisuomessa.fi

Kotisuomessa.fi on sivusto, jossa voi itsenäisesti harjoitella suomen kieltä. Sivusto sisältää luku- ja kirjoitustaidon materiaalin sekä tietoa ja tehtäviä seuraavista aihepiireistä:

  • suomalainen yhteiskunta ja arkielämä
  • eri ammatit ja mitä ammatissa täytyy osata
  • suomalainen työelämä, työkulttuuri ja työtavat
  • svenska (ruotsin kieli)
  • kielitaidon itsearviointi

www.kotisuomessa.fi