Koulutus ja tutkimus

Koulutus

 

 

 

Tutkimus

 

Eila Mustaparta: Arki lukutaitoa vailla: Suomeen muuttaneiden naisten kokemuksia (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta), 2015, Pro gradu -tutkielma

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201602021026


Katja Kärjen Jyväskylän yliopistossa tekemä maisterintutkielma (2014)

Puhelinvastaajaäänitteisiin liittyviä kuunteluharjoituksia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa käytettäväksi: tarvekartoitus, oppimateriaali ja kokeilu

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/43656

Kirsti Määttäsen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tekemä kehittämishankeraportti (2007) (PDF)
Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutukselliset erityistarpeet - kokemuksia ja hyviä käytänteitä

Elisa Keski-Hirvelän Tampereen yliopistossa tekemä pro gradu –tutkielma (2008) (PDF)
Luku- ja kirjoitustaidoton maahanmuuttajanainen oppijana.