Linkit

 

Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia - Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille
Kirjan tavoitteena on välittää opettajille tietoa, käytännön työkaluja sekä tähän mennessä kertynyttä kokemusta luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta aikuisille maahanmuuttajille. Kirjaa voi tilata opetushallituksen verkkokaupasta.

Luetaan yhdessä-projekti
Luetaan yhdessä -kampanjan päämäärä on auttaa maahanmuuttajanaisia ja -tyttöjä pääsemään paremmin sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta löydät tietoa maahanmuuton periaatteista ja käytännöistä Suomessa. Ennen vuotta 2008 Maahanmuuttovirasto oli nimeltään Ulkomaalaisvirasto.

Alfarådet
Alfarådet on pohjoismainen yhteistyöverkosto, joka on keskittynyt luku- ja kirjoitustaidon opetukseen.