Luku- ja kirjoitustaidottomuudesta annettavat todistukset

PDF-tiedostoSutinan artikkeli.pdf (929 kB)
Sutina-lehdessä 3/2014 julkaistu Anu Arvosen ja Annamari Honkamäen kirjoittama artikkeli luku- ja kirjoitustaidottomuudesta annettavista todistuksista.
MS Word -tiedostoTodistusohje.docx (19 kB)
Opettajan muistilista todistuksen kirjoittamista varten (päivitetty 31.10.2016)

Toukokuussa 2016 Migriltä saadut uusimmat tarkennukset todistusten kirjoittajille:

- todistukseen olisi hyvä liittää kirjoittajan yhteystiedot selkeästi näkyviin (puhelinnumero, sähköposti), jotta Migrin on helppo tarvittaessa ottaa yhteyttä, mikäli lisäkysymyksiä nousee esiin

- jos henkilö, jolle todistusta kirjoitetaan, asuu eri kaupungissa kuin todistuksen kirjoittaja, todistukseen tulee merkitä, että haastattelu on tehty kasvotusten

todistukseen tulee myös merkitä, mistä dokumentista hakijan henkilöllisyys on todettu (esim. muukalaispassi, henkilökortti)

- todistuksen kirjoittajan ei tule ottaa kantaa Migrissä tehtäviin pääätöksiin (esim. todistukseen EI "puollan, että kielitaitopykälästä poiketaan" -tyyppisiä fraaseja)

- mikäli todistuksen kirjoittaa joku muu kuin oma opettaja, todistuksessa olisi hyvä kertoa syy, miksi oman opettajan kirjoittamaa todistusta ei ole saatavilla (huom! oman opettajan kirjoittama todistus on ensisijainen vaihtoehto)

- todistuksen kirjoittajan on hyvä kertoa hakijalle, että Maahanmuuttovirastolla on käytössään kaikki hakijaa koskeva maahantuloon liittyvä asiakirja-aineisto ja Maahanmuuttovirasto vertaa näitä tietoja kaikkiin hakijan opettajalle kertomiin tietoihin.

- jos opettaja auttaa hakijaa antamaan täydennyspyyntöön liittyviä lisäselvityksiä, pitäisi huomioida, että hakijan omat itse antamat selvitykset annetaan erikseen (esim. erillinen paperi, jonka hakija itse allekirjoittaa), mahdolliset kielitaitoon liittyvät lisäselvitykset erikseen (esim. opettajan tekemä uusi todistus, jonka opettaja itse allekirjoittaa). Nämä eivät voi olla samalla paperilla.