Edustus muissa järjestöissä ja työryhmissä

Kieliverkoston ohjausryhmä
Jenni Alisaari

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto
Irma Asikainen

Äidinkielen opettajain liiton neuvottelukunta
Jenni Alisaari

Lisäksi vaihtuvia edustuksia mm. Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteitä valmistelevissa työryhmissä.