Kannanotot

Varhaiskasvatuksen kannanotot 2019

PDF-tiedostoKannanotto varhaiskasvatuksen S2-opetuksesta 2019 .pdf (74 kB)
Kannanotto varhaiskasvatuksen S2-opetuksesta
PDF-tiedostoEhdotus varhaiskasvatuksen konsultoivan S2-opettajan työnkuvasta, kelpoisuudesta ja palkkauksesta.pdf (86 kB)
Ehdotus varhaiskasvatuksen konsultoivan S2-opettajan työnkuvasta, kelpoisuudesta ja palkkauksesta
PDF-tiedostoEhdotus varhaiskasvatuksen yksikkössä, ryhmässä toimivan S2-opettajan työnkuvasta, kelpoisuudesta ja palkkauksesta.pdf (86 kB)
Ehdotus varhaiskasvatuksen yksikössä ja / tai ryhmässä toimivan S2-opettajan työnkuvasta, kelpoisuudesta ja palkkauksesta

Rekrytointikannanotot joulukuu 2018

PDF-tiedostoS2 opettajat rekrytointikannanotto 2018 ak.pdf (221 kB)
Kannanotto perus- ja lukio-opetuksen S2-opettajien rekrytointivaatimuksiin, julkaistu joulukuussa 2018
PDF-tiedostoKannanotto ammatillisen koulutuksen S2-rekrytoinnista.pdf (238 kB)
Kannanotto ammatillisen koulutuksen S2-opettajien rekrytointivaatimuksiin, julkaistu joulukuussa 2018
PDF-tiedostoKannanotto sivistysvaliokunnalle 30.11.2018.pdf (70 kB)
Kannanotto sivistysvaliokunnalle / englanninkielinen yo-tutkinto
PDF-tiedostoLukiouudistus_lausunto.pdf (63 kB)
Lausunto lukiouudistuksesta 5.1.2018
PDF-tiedostoKieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus S2-opetuksen perustana.pdf (529 kB)
S2-opettajat ry:n varhaiskasvatuksen työryhmän kannanotto
MS Word -tiedostoLuva_lausunto_S2-opettajat.docx (116 kB)
Lausunto Lukioon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnokseen 14.11.2013
MS Word -tiedostoS2_esiops_kannanotto.docx (34 kB)
S2-opettajat ry:n varhaiskasvatustyöryhmän kannanotto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnostekstiin 13.10.2013
PDF-tiedostoS2-opettajien palaute suomen kielen toimintaohjelmaan.pdf (136 kB)
Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n hallitus on käsitellyt perusteellisesti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisemaa kielipoliittista toimintaohjelmaa Suomen kielen tulevaisuus, joka julkaistiin toukokuussa 2009. Palaute toimintaohjelmaan sisältää monia tärkeitä näkökantoja suomen kielen opetuksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. 20.9.2009
PDF-tiedostoKannanotto valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta (17 kB)
Suomi toisena kielenä -opettajat ry on kommentoinut esitystä perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 27.4.2009.
PDF-tiedostoKIEPO-lausunto (55 kB)
LAUSUNTO KIELIKOULUTUSPOLIITTISEN PROJEKTIN LOPPURAPORTISTA Suomi toisena kielenä -opettajat ry on kiinnostuneena tutustunut Minna-Riitta Luukan ja Sari Pöyhösen toimittamaan Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta – kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraporttiin ja lähettänyt lausuntonsa 24.11.2007.