[ALAKOULU] Täydennyskoulutuksella luokanopettajasta s2-aineenopettajaksi?

6.6.2014

Olen koulutukseltani luokanopettaja. Olen työni ohella opiskellut täydennyskoulutuksena yliopistossa suomi toisena kielenä -opintokokonaisuudesta perus- ja aineopinnot. Olenko pätevä työskentelemään suomi toisena kielenä -aineenopettajana alakoulussa?

 

Et ole. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyys on sama kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys.

Saadaksesi kaksoiskelpoisuuden sinun tulee suorittaa perus- ja aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuusaineesta (kuten kotimaisesta kirjallisuudesta tai yleisestä kirjallisuustieteestä).

Luokanopettajana voit kuitenkin opettaa suomea toisena kielenä esim. omalle luokallesi sekä myös toisen opettajan luokalle. Virkanimikkeenä säilyy kuitenkin luokanopettaja.

(Lähteet: http://www.oph.fi/download/46977_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf)