[PERUSOPETUS] Kuka päättää, ohjataanko s2-opiskelija s2-opetukseen vai äidinkieleen?

12.3.2015

Kuka päättää, ohjataanko s2-opiskelija s2-opetukseen vai äidinkielen opetukseen? Tekeekö lopullisen päätöksen opettaja vai vanhemmat?

S2-opetuksen tarpeen määrittää koulu. Päätöksenteossa pitää kuulla vanhempia, eikä päätöstä voida tehdä heidän tahtonsa vastaisesti. Lopullisen päätöksen tekevät siten vanhemmat.

Kysymyksessä ei kuitenkaan ole hallinnollinen päätös vaan opiskelijan ohjaaminen opetukseen.

(Lähde: Leena Nissilä, Opetushallitus, 11.3.2015)