[LUKIO] Mikä on lukion s2-aineenopettajan opetusvelvollisuus?

2.10.2015

Lukion opettajan opetusvelvollisuudesta määrätään OVTES:ssa: Osio B 3 § 1. ja 2. mom. Sen mukaan lukion S2-opettajan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa ja äidinkielen opettajan opetusvelvollisuus 16 tuntia viikossa. Jos opettaja opettaa molempia, lasketaan opetusvelvollisuus seuraavasti:
 
aine a/aine a:n opv + aine b/aine b:n opv = opettajan opv
 
Opetusvelvollisuus kannattaa laskettaa esimerkiksi rehtorilla, sillä se vaihtelee opetettavien kurssien määrän ja suhteen mukaan.
 
Toisaalta yksittäisen opettajan opetusvelvollisuus on määritelty hänen viranhoitomääräyksessään. Jos opettaja on palkattu hoitamaan äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaa, jonka opetusvelvollisuus on 16 tuntia viikossa, mutta hän opettaa myös s2-kursseja, on opetusvelvollisuus 16 tuntia viikossa, ellei viranhoitomääräystä muuteta