[ALAKOULU] Mikä on alakoulun s2-aineenopettajan opetusvelvollisuus ja palkka?

18.5.2016

Mikä on alakoulun s2-tuntiopettajan opetusvelvollisuus ja peruspalkka, kun opettajalla on aineenopettajan kelpoisuus? Kuntatyönantajan sivuilla lukee, että "Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettajan palkkaus määräytyy ensisijaisesti kuten luokanopettajanviran haltijan." Toisin sanoen palkka määräytyy kuuden eri hinnoitteluryhmän perusteella tuntiopettajan tutkinnon ja kelpoisuuden mukaan ja opetusvelvollisuus on aina 24.

Kun kyseessä on kelpoinen S2-tuntiopettaja, tarkastellaan asiaa OVTES:n peruskoulun tuntiopettajaliitteen mukaisesti (OSIO B, Liite 1, Peruskoulu, Tuntiopettaja, 27 § tässä 2 mom. – OVTES s. 88 alkaen).

Kun vuosiluokkien 1-6 opetusta antavalla tuntiopettajalla on aineenopettajan kelpoisuus opettamassaan aineessa, tuntipalkkio määräytyy tämän aineen osalta vuosiloukkien 7-9 opetuksen tuntipalkkion perusteena. Muiden tuntien palkkio määräytyy vuosiluokkien 1-6 tuntipalkkion mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että S2–opetuksen osalta opettajalla opetusvelvollisuus on kuin vastaavan aineenopettajan opetusvelvollisuus eli 18. S2-opetuksen osalta palkka on aineenopettajan palkka – tuntiopettajan hinnoittelutunnuksella 4 03 07 03 8.

Kun tuntiopettajalla on sekä oman kelpoisuuden mukaisia aineita sekä muita opetettavia aineita, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus.

 

Sari Melkko
Työmarkkina-asiamies
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ