[PERUSOPETUS] Työpaikkailmoitusten vaatimuksista

19.1.2017

S2-opettajien rekrytointi-ilmoituksissa saattaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyysvaatimuksen lisäksi olla myös lisäehto ”edellytämme suomi toisena kielenä -aineopintoja (35 op)”. Osa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuneista on suorittanut opinnoissaan S2-opintoja, mutta ne ovat olleet osana suomen kielen perus-, aine- ja syventäviä opintoja, ja niitä voi olla enemmänkin kuin tuo 35 op. Miten tämä asia huomioidaan rekrytoinnissa?

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä, joten S2-opettajan kelpoisuusvaatimus asetuksen mukaan on äidinkielen opettajan kelpoisuus.

Kunnallisen viranhaltijalain mukaan rekrytoinnissa voidaan kuitenkin noudattaa myös kunnan päättämää erityistä kelpoisuutta. Tällöinkin kelpoisuusasetus on vaatimus, jota ei voida alittaa. Hallinto-oikeus on aiemmin tulkinnut, että viranhakuilmoituksessa "edellytettyjä" tekijöitä on pidettävä edellä mainittuina kunnan päättäminä erityisinä kelpoisuusvaatimuksina. Mikäli opintoja toivotaan, mutta ei edellytetä, on tämä selkeästi ilmettävä hakuilmoituksesta (esim. ”hakijalle luetaan eduksi…”)

Kunnalla on siis mahdollisuus edellyttää tämän kaltaisia lisäopintoja. Mikäli tämä on tarkoituksena, on hakuilmoituksen muotoilu "edellytetään suomi toisena kielenä aineopintoja (35 op)" epätarkka ja vaikeasti ymmärrettävä. Yliopistosta riippuen S2-suuntautuneita opintoja on mahdollista suorittaa hyvin vaihtelevina kokonaisuuksina. Ei voi olla työnantajankaan edun mukaista rajata hausta pois henkilöitä, joilla on suoritettuna jopa mainittua laajempia suomi toisena kielenä -opetukseen suuntautuneita opintoja.

Työnhakutilanteessa on hyvä kertoa työnantajalle, kuinka paljon omat opinnot ovat sisältäneet S2-opetukseen suuntautuneita opintoja, vaikka erillisiä S2-opintokokonaisuuksia ei olisi suorittanutkaan.

Jaakko Salo, OAJ:n erityisantuntija