[PERUSOPETUS] Kuuluvatko puheviestinnän opinnot s2-opettajan kelpoisuuteen?

11.2.2017

Suunnittelen opiskelevani s2-opettajaksi. Toiveissani olisi työskennellä peruskoulussa ja/tai lukiossa. Kuuluvatko puheviestinnän opinnot aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksiin eli pitääkö minun suorittaa puheviestinnän opintoja ollakseni pätevä opettaja?

Kyllä ja ei.

Lainsäädännön mukaan puheviestinnän opinnot eivät kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan (eivätkä siten myöskään s2-opettajan) kelpoisuusvaatimuksiin.

Puheviestinnän tai viestinnän opinnot (5–12 op) kuuluvat kuitenkin yliopistojen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan tutkintovaatimuksiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka laki ei puheviestinnän opintoja edellytä, yliopistot vaativat nykyisin aineenopettajan pätevyyden saamiseksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja.

Kuitenkin ne opettajat, jotka ovat valmistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi ennen kuin puheviestintä tai viestintä kuului tutkintovaatimuksiin, voivat toimia pätevinä opettajina ilman täydentäviä puheviestinnän tai viestinnän opintoja.