S2 ja äidinkieli tasa-arvoisia korkeakouluun haettaessa

16.1.2019

S2-opettajien keskuudessa on herännyt huoli siitä, että S2-ylioppilaskokeen suorittaneet olisivat eriarvoisessa asemassa äidinkielen ylioppilaskokeen suorittaneisiin verrattuna. Suomi toisena kielenä -opettajat ry selvitti asiaa ja kysyi ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta, miten äidinkielen ylioppilaskokeen ja suomi toisena kielenä (S2) -ylioppilaskokeen arvosanat suhteutuvat toisiinsa korkeakouluun haettaessa. Olimme kiinnostuneita siitä, saako S2-ylioppilaskokeesta yhtä paljon lähtöpisteitä kuin äidinkielen kokeesta.

Yhdistyksen tekemään kyselyyn vastasi 12 ammattikorkeakoulua ja 12 yliopistoa. Vastauksista näkyy, että oppimääriä kohdellaan tasapuolisesti. Lähes kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa äidinkielen ylioppilaskokeen ja S2-ylioppilaskokeen arvosanoja käsitellään samanarvoisina. Neljässä ammattikorkeakoulussa ja yhdessä yliopistossa ylioppilaskokeen arvosanoja ei pisteytetä lainkaan, vaan koulut pisteyttävät hakijat omien valintakokeidensa perusteella. Vain yhdessä yliopistossa oppimäärien ylioppilaskoearvosanoista saa osassa hakukohteista eri pisteet: Turun yliopistossa S2-kieli rinnastetaan äidinkielenkokeeseen ja siitä saa samat pisteet kaikissa muissa paitsi kaikissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa (äidinkielen laudatur antaa 14p, S2 laudatur 12p); luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan oppiaineista biokemia, biologia, geologia, kemia, maantiede antavat vähemmän pisteitä S2-kielestä kuin äidinkielestä sekä lisäksi biolääketieteessa äidinkielen Laudatur on 21p, kun S2 Laudatur on 11p.

Pääosin S2-oppimäärän ja äidinkielen oppimäärän arvosanoilla ei ole eri painoarvoa. Opiskelijan kannattaa kuitenkin aina tarkistaa erikseen oppiaineen valintaperusteet korkeakouluopintoja suunnitellessaan.