Muut yhteystiedot

Opetushallituksen S2-yhteyshenkilöt


Opetushallituksessa maahanmuuttajien koulutusta koskevat kysymykset voi osoittaa alla oleville henkilöille. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi.


Katri Kuukka

  • kokonaisvastuu kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta opetuksessa
  • perusopetukseen valmistava opetus
  • tutkintoon valmistava koulutus (TUVA)
  • opetuksen arviointi
  • ukrainalaisten oppilaiden kysymykset

 

Sanna Voipio-Huovinen

  • suomi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa
  • suomi toisena kielenä -opetus lukiokoulutuksessa
  • oman äidinkielen opetus
  • Suomi-koulut
  • aikuisten lukutaitotyö, Alfarådet-verkosto