Kelpoisuusvaatimukset

Perusopetuksen yläluokat, lukio ja aikuislukio

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus (A 986/1998 5 §):

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä tai suomen kielessä ja kulttuurissa
 • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Lukion ja aikuislukion opettajalla lisäksi syventävät opinnot (120 op) joko suomen kielessä, kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä

Huom! Yliopistot edellyttävät aineenopettajaksi valmistuvilta lisäksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja (5–12 op).

Perusopetuksen alaluokat

Alakoulun suomi toisena kielenä -aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus (A 986/1998 5 §):

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä tai suomen kielessä ja kulttuurissa
 • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Huom! Yliopistot edellyttävät aineenopettajaksi valmistuvilta lisäksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja (5–12 op).

Kaksoiskelpoisuus: Luokanopettajan tutkintoon voi yhdistää aineenopettajan kelpoisuuden opiskelemalla aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuudesta.

Luokanopettaja (jolla ei ole aineenopettajan kelpoisuutta) saa kuitenkin opettaa omalle luokalleen sekä toisen opettajan luokalle suomi toisena kielenä -oppiainetta luokanopettajan kelpoisuudella ja virkanimikkeellä.


Ammattioppilaitokset

Ammatillisen koulutuksen yhteisten aineiden opettajan kelpoisuusehdot:

 • ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät
 • vähintään 120 opintopisteen opinnot yhdessä opetettavassa aineessa (esim. suomen kieli) ja
 • vähintään 60 opintopisteen opinnot muissa opetettavissa aineissa (esim. puheviestintä, viestintä, kirjallisuus) sekä
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulun lehtorin kelpoisuutena on

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus

Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen s2-opettajille/kouluttajille ei ole määritelty yleisiä kelpoisuusehtoja, vaan kukin koulutuksen järjestäjä päättää itse omista kelpoisuusvaatimuksistaan.

S2-opettajalta/kouluttajalta vaaditaan usein kuitenkin kuitenkin seuraavia opintoja:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä tai S2-perus- ja aineopinnot (60 op)
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Työkokemus voi korvata puutteita muodollisessa kelpoisuudessa. Sivutoimisen tai sijaisuutta tekevän s2-opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat joustavammat kuin päätoimisen s2-opettajan.


Vapaa sivistystyö

Kelpoiselta vapaan sivistystyön opettajalta vaaditaan

 • soveltuva korkeakoulututkinto ja
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Aikuisten perusopetuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset

Aikuisten perusopetukselle ei ole kelpoisuusasetuksessa säädetty erikseen kelpoisuusvaatimuksia, joten opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua asetusta (986/1998 muutoksineen) sovelletaan myös aikuisten perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä Opetushallituksen kanssa koonnut suuntaa antavia linjauksia, joista alla Suomenopettajat ry:n tekemä yhteenveto:

Aikuisten perusopetuksen opettajalla tulee lähtökohtaisesti olla muodollinen kelpoisuus antaa opetusta perusopetuksessa (yleisimmin aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus).

 • Alkuvaiheessa (sisältäen lukutaitovaiheen) kelpoisuutena luokanopettaja tai aineenopettaja (eli äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja).  Jos kurssit järjestetään luokanopetuksena, luokanopettajan kelpoisuus. Jos taas kurssit järjestetään aineenopetuksena, aineenopettajan kelpoisuus. Päätöksen siitä, kumpana opetuksena kurssit järjestetään, tekee opetuksen järjestäjä.
 • Aineenopettaja voi olla kelpoinen opettamaan myös muita alkuvaiheen kursseja (matematiikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, opinto-ohjausta ja työelämätaitoja), jos opetuksen järjestäjä näin kelpoisuuslainsäädäntöä tulkitsee.
 • Päättövaiheen s2-opetus järjestetään pääsääntöisesti aineenopetuksena, jolloin opettajalla tulee olla aineenopettajan kelpoisuus (eli äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus).

Viime kädessä kelpoisuusasioiden yksityiskohtia tulkitsee ja ratkaisee kelpoisuuslainsäädännön pohjalta aikuisten perusopetuksen opetuksen järjestäjä.