Vuoden 2011 S2-opettaja

Outi Laitinen

Vuoden 2011 S2-opettaja on KM Outi Laitinen Oulusta. Outi Laitinen toimii Oulussa valmistavan opetuksen opettajana. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä S2-opetuksen alalla Oulun ja Pohjois-Suomen alueella jo 15 vuotta. Hän on myös S2-alan valtakunnallinen vaikuttaja. Hän on ollut muun muassa valmistelemassa valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita, toiminut kouluttajana lukuisissa koulutustilaisuuksissa ja  kirjoittanut artikkeleita Opetushallituksen julkaisuihin. Hän toimii Opetushallituksen S2-opetuksen kehittämisverkoston Oulun läänin yhteyshenkilönä. Outin rooli S2-alan asiantuntijana omassa koulussaan, kaupungissaan, koko maakunnassa ja koko valtakunnassa on tunnettu ja arvostettu. Opettajana hän on paitsi asiantunteva ja ammattitaitoinen myös sydämellään työtä tekevä opettaja, kuten hänen pitkäaikaiset kollegansa Oulusta häntä kuvaavat.

Valintaraatiin kuuluivat asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta, professori Jyrki Kalliokoski Helsingin yliopistosta, lehtori Heidi Vaarala Jyväskylän yliopistosta, suomen kielen vastuuopettaja Sirpa Rönkkö Helsingin aikuisopistosta sekä Suomi toisena kielenä -opettajat yhdistyksen puheenjohtaja Katriina Rapatti ja sihteeri Anni Rantahalme.

Valintaraati piti erityisen tärkeinä Outi Laitisen ansioita valmistavan opetuksen kehittämisessä. Valinnalla halutaan myös korostaa valmistavan opetuksen merkitystä suomen kielen opetuksessa.  Valmistavassa opetuksessa luodaan perusta paitsi kielitaidolle myös opiskelutaidoille ja oppimisstrategioiden monipuoliselle kehittämiselle. Outi on kehittänyt valmistavan opetuksen S2-opetusta ammattitaitoisesti ja tuonut valtakunnalliseen keskusteluun muun muassa malleja eurooppalaisen viitekehyksen soveltamisesta valmistavan opetuksen kielenopetuksessa.