Linkkejä

Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia - Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille -kirja

Kirjan tavoitteena on välittää opettajille tietoa, käytännön työkaluja sekä tähän mennessä kertynyttä kokemusta luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta aikuisille maahanmuuttajille. Kirjaa voi tilata opetushallituksen verkkokaupasta.

Kirjan tavoitteena on välittää opettajille tietoa, käytännön työkaluja sekä tähän mennessä kertynyttä kokemusta luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta aikuisille maahanmuuttajille. Kirjaa voi tilata opetushallituksen verkkokaupasta

Opetushallituksen kustantama kirja on tällä hetkellä loppuunmyyty.


Luetaan yhdessä-projekti

Luetaan yhdessä -kampanjan päämäärä on auttaa maahanmuuttajanaisia ja -tyttöjä pääsemään paremmin sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan.


Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta löydät tietoa maahanmuuton periaatteista ja käytännöistä Suomessa. Ennen vuotta 2008 Maahanmuuttovirasto oli nimeltään Ulkomaalaisvirasto.


Alfarådet

Alfarådet on pohjoismainen yhteistyöverkosto, joka on keskittynyt luku- ja kirjoitustaidon opetukseen.


kotisuomessa.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kotisuomessa.fi on sivusto, jossa voi itsenäisesti harjoitella suomen kieltä. Sivusto sisältää luku- ja kirjoitustaidon materiaalin sekä tietoa ja tehtäviä seuraavista aihepiireistä:

  • suomalainen yhteiskunta ja arkielämä
  • eri ammatit ja mitä ammatissa täytyy osata
  • suomalainen työelämä, työkulttuuri ja työtavat
  • svenska (ruotsin kieli)
  • kielitaidon itsearviointi