Vuoden suomenopettaja 2022

Vuoden suomenopettaja 2022 on Helena Nissilä. Onnea!

Vuoden suomenopettajan valintaperusteissa kiinnitetään huomiota:

  • Tänä vuonna haluamme palkita suomenopettajan, joka on edistänyt yhteistyötä suomen kielen ja muiden aineiden opetuksessa kielen oppimisen ja kotoutumisen tukena. (erityinen painotus vuonna 2022)
  • Lisäksi kriteereinä ovat opettajan innostuneisuus ja innostavuus sekä opettajan ansiot suomen kielen opetuksen pedagogisessa kehittämisessä.

Vuoden suomenopettaja voi toimia millä kouluasteella tahansa.

Helena Nissilä on työurallaan toiminut sekä valmistavan opetuksen opettajana että suomi toisena kielenä -opettajana. Vuodesta 2013 alkaen Helena on työskennellyt Oulun normaalikoululla S2-opettajana sekä luokanopettajakoulutuksen opetusharjoittelun ohjaajana.

Helena kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan ja on valmis heittäytymään uusiin haasteisiin. Helenan kanssa keskustellessa pääsee helposti itsekin flow-tilaan, jolloin ajantaju katoaa ja maailmaa parannetaan posket hehkuen ja silmät loistaen. Onneksi poskien palosta on seurannut monia hyviä konkreettisia asioita kuten koulumme kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin kehittäminen pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Helena on samalla poskien palolla kehittänyt uraauurtavalla tarmolla suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetusta Oulun normaalikoululla. Hän on ollut luomassa vahvoja rakenteita, joiden avulla oppilaiden oikeus heille parhaiten sopivaan oppimäärään on saatu järjestymään yksilöllisesti. Helena toimii hyvässä yhteistyössä kaikkien koulumme luokanopettajien, aineenopettajien, erityisopettajien sekä koulunkäynninohjaajien kanssa. Helenalle tärkeitä sydämen asioita on myös koulukirjastotoiminta kehittäminen yhdessä lukutaitotiimin kanssa.

Lukuisat opetusharjoittelijat vuosien varrelta muistelevat kiitollisina Helenan intensiivisiä ohjauksia, joiden antia he ovat voineet hyödyntää suunnitellessaan omia S2-oppitunteja. Helena on erittäin sitoutunut, eettisesti toimiva opetusharjoittelun ohjaaja, jolla on sydän paikallaan kohdatessaan opiskelijoita. Helena on vuosien ajan pitänyt eri opetusharjoitteluiden alussa Kielitietoisuus-suurryhmäohjauksia opiskelijoille. Näiden puheenvuorojen jälkeen on usein tullut opiskelijoita kiittämään siitä, miten Helena on onnistunut avaamaan mitä kielitietoisuus voi parhaimmillaan olla koulun arjessa ja eri oppiaineiden opetuksessa.

S2-alan pedagogisessa kehittämisessä Helena Nissilä on tehnyt pitkäjänteistä ja uraauurtavaa työtä sekä Oulun kaupungin palveluksessa että Oulun normaalikoululla. Helenalle on tärkeää kehittää kieli- ja kulttuuritietoista opetusta Suomen harjoittelukoulujen kontekstissa. Yhtenä ensiaskeleista tällä polulla on ollut Kielitietoisen opettajan oppaan ilmestyminen eNorssi-verkoston työryhmän työskentelyn hedelmänä. Helena oli tämän työryhmän yhtenä kantavista voimista. Helena on vuosien varrella ollut mukana useissa täydennyskoulutuksissa kouluttajana. Hän toimii tänäkin lukuvuonna Opetushallituksen rahoittamassa ”Kohti kielitietoista toimintakulttuuria”-täydennyskoulutuksessa kouluttajana Oulussa, Kajaanissa, Limingassa ja Kajaanissa.

Helena on aidosti kiinnostunut oppilaista ja heidän perheistään. Hän osallistuu mielellään vanhempaintapaamisiin yhdessä luokanopettajien kanssa. Helenan sensitiivinen, lämminsydäminen ja kunnioittava työskentely eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa on usein edistänyt luottamussuhteen rakentumista kodin ja koulun välille. Perheet ovat tunteneet tulleensa kuulluiksi ja osallisiksi lastensa koulunkäynnistä. Tämä on omiaan edistämään perheen kotoutumista ja sitoutumista yhteisöön.