Edustajamme muualla

Kieliverkoston ohjausryhmä

  • Jenni Alisaari

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto

  • Heidi Naukkarinen

Äidinkielen opettajain liiton neuvottelukunta

  • Jenni Alisaari, varaedustaja Asta Aro

Lisäksi vaihtuvia edustuksia mm. Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteita valmistelevissa työryhmissä.