Edustajamme muualla

Kieliverkoston ohjausryhmä

  • Jenni Alisaari

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto

  • Irma Asikainen

Äidinkielen opettajain liiton neuvottelukunta

  • Milja Ahtosalo-Louhiranta

Lisäksi vaihtuvia edustuksia mm. Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteita valmistelevissa työryhmissä.