Arvot

  • Yhdistyksessä kohdellaan kaikkia ja kohdataan kaikki kunnioittavasti, eikä ketään kritisoida tai arvostella. Asioista keskustellaan käyttäen kunnioittavaa puhetapaa. Yhdistyksessä ei käytetä kieltä, joka ylläpitää puutenäkökulmaa esimerkiksi oppijoista puhuttaessa tai muuten mitätöi erilaisista taustoista tulevien ihmisten identiteettejä. Rakentavaan vuorovaikutukseen ei kuulu oletusten tekeminen, stereotypioiden uusintaminen, haukkuminen tai toisen ominaisuuksien tai taitojen vähättely. 
  • Arvostamme tutkittua tietoa: Yhdistyksessä pyritään edistämään tutkitun tiedon leviämistä ja pohjaamaan koulutukset ja Suomenopettajat-lehden artikkelit tutkitulle tiedolle.
  • Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena sekä kaikki kielet ja kulttuurit samanarvoisina ja arvokkaina: Kannustamme oman äidinkielen vahvaan tukeen sekä pedagogiikkaan, jossa eri kielet nähdään oppimisen resursseina.
  • Edistämme syrjinnän vastaista toimintaa. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia tai vihapuhetta. Käsitämme, että rasismi on sosiaalinen konstruktio.
  • Arvostamme erilaisia koulutustaustoja myös suomenopettajilla: Suomenopettajat ry tukee kaikkia suomea opettavia opettajia ja arvostaa erilaisilla koulutustaustoilla työskenteleviä opettajia.
  • Asioista ja termeistä voidaan käydä rakentavaa keskustelua, joka vie alaa eteenpäin. Rohkaisemme alan kehittämiseen avoimen vuoropuhelun kautta.
  • Huomioimme toiminnassamme eri koulutusasteita.
  • Yhteistyöllä yhdistyksen sisällä sekä ulkopuolisten toimijoiden kanssa kehitämme suomen kielen opetuksen alaa laaja-alaisesti ja pyrimme vahvistamaan suomen kielen opettajien asemaa.

Yhdistyksen arvot hyväksyttiin vuosikokouksessa 11.3.2023