Luku- ja kirjoitustaidottomuudesta annettavat todistukset

Migrin ohjeistukset todistusten kirjoittajille

Saatu toukokuussa 2016, päivitetty kesäkuussa 2020

  • Todistukseen olisi hyvä liittää kirjoittajan yhteystiedot selkeästi näkyviin (puhelinnumero, sähköposti), jotta Migrin on helppo tarvittaessa ottaa yhteyttä, mikäli lisäkysymyksiä nousee esiin.
  • Jos henkilö, jolle todistusta kirjoitetaan, asuu eri kaupungissa kuin todistuksen kirjoittaja, todistukseen tulee merkitä, että haastattelu on tehty kasvotusten.
  • Todistukseen tulee myös merkitä, mistä dokumentista hakijan henkilöllisyys on todettu (esim. muukalaispassi, henkilökortti)
  • Todistuksen kirjoittajan ei tule ottaa kantaa Migrissä tehtäviin pääätöksiin (esim. todistukseen EI "puollan, että kielitaitopykälästä poiketaan" -tyyppisiä fraaseja)
  • Todistuksen lukutaidottomuudesta voi kirjoittaa vain hakijaa henkilökohtaisesti opettanut opettaja. Kielitaitoarvion voi tehdä myös joku muu.
  • Todistuksen kirjoittajan on hyvä kertoa hakijalle, että Maahanmuuttovirastolla on käytössään kaikki hakijaa koskeva maahantuloon liittyvä asiakirja-aineisto ja Maahanmuuttovirasto vertaa näitä tietoja kaikkiin hakijan opettajalle kertomiin tietoihin.
  • Jos opettaja auttaa hakijaa antamaan täydennyspyyntöön liittyviä lisäselvityksiä, pitäisi huomioida, että hakijan omat itse antamat selvitykset annetaan erikseen (esim. erillinen paperi, jonka hakija itse allekirjoittaa), mahdolliset kielitaitoon liittyvät lisäselvitykset erikseen (esim. opettajan tekemä uusi todistus, jonka opettaja itse allekirjoittaa). Nämä eivät voi olla samalla paperilla.