Todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudesta kansalaisuushakemusta varten

TARVITTAVAT TODISTUKSET, OPETTAJAN MUISTILISTA:

Todistus luku- ja kirjoitustaidottomuudesta

·       hakijan nimi ja henkilötunnus, maininta, mistä henkilöllisyys on todettu

·       maininta siitä, että olet itse opettanut hakijaa

·       opettajan kannanotto siihen, että hakija on ollut maahan tullessaan luku- ja kirjoitustaidoton, esim.

-   hakija on opiskellut luku- ja kirjoitustaitoa ensimmäisen kerran Suomessa

-   lukutaidottomuus / heikko luku- ja kirjoitustaito on ilmennyt koulutuksissa ja opetuksessa

-   mitä hakija itse kertoo kouluhistoriastaan lähtömaassa ja luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ennen Suomeen tuloa

HUOM!

  • todistuksen lukutaidottomuudesta voi kirjoittaa vain opiskelijaa henkilökohtaisesti opettanut opettaja
  • todistuksen kirjoittajan ei tule ottaa kantaa Migrissä tehtäviin päätöksiin (esim. todistukseen ei "puollan että kielitaitoedellytyksestä poiketaan" -tyyppisiä fraaseja) 

Todistus alkeiskielitaidon hallinnasta (voi liittää samaan todistukseen)

·       puhumisen ja kuullun ymmärtämisen taito todistuksenantohetkellä

·       arvio molemmista taidoista EVK:n asteikolla

·       (voi kirjata, mutta ei välttämätöntä: suomen kielen opinnot, luettelo käydyistä koulutuksista) – nykyisin hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen todistukset kieli- ja muista opinnoista

·       jos hakija ei täytä alkeiskielitaidon vaatimusta: kannanotto siihen, onko osallistunut säännöllisesti suomen kielen koulutukseen (kirjataan tarkat koulutustiedot)

·       (jos on tarpeen kommentoida: kielitaidon kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä, mikäli niillä on merkitystä kielitaitoedellytyksen täyttämisen kannalta)

·       paikkakunta ja päivämäärä, todistuksen antajan nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot