Vuoden 2010 S2-opettaja

Sari Härkönen

Vuoden 2010 S2-opettajaksi valittiin Sari Härkönen Joensuusta. Valinta julkistettiin Opetushallituksen ja Suomi toisena kielenä –opettajat ry:n järjestämillä S2-kehittämispäivillä lokakuussa.

Sari Härkönen toimii lehtorina ja MAVA-tiimin vastavana Pohjois-Karjalan Opistossa ja Ammattiopistossa. Vuoden S2-opettajan valinnassa on kolme kriteeriä: innnostuneisuus, S2-alan pedagoginen kehittäminen sekä halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille. Sari Härkösen työ täyttää hyvin kaikki kolme kriteeriä.

Innostuneisuus ja innostavuus kuuluu työtovereiden ja opiskelijoiden kommenteissa. Hän on pidetty työtoveri ja esimies. Innostuneisuus näkyy myös siinä, että hän on ollut aina valmis ottamaan opetusharjoittelijoita ja paneutunut ohjaukseen hyvin.

S2-alan pedagogisessa kehittämisessä Sari Härkönen on tehnyt pitkäjänteistä työtä. Hän käynnisti Pohjois-Karjalan Ammattiopistossa maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavan eli MAVA-opetuksen vuosituhannen vaihteessa. Hän suunnitteli MAVA-koulutukseen opetussuunnitelman ja lähti toteuttamaan koulutusta.

Sari Härkönen on toiminut pohjoiskarjalaisessa Resurssirenkaassa koko sen toiminnan ajan joko puheenjohtajana tai rahastonhoitajana. Resurssirenkaassa erilaiset toimijat tekevät yhteistyötä maahanmuuttajien hyväksi. Resurssirenkaan yhtenä tarkoituksena on ollut myös huolehtia jäsenistönsä ja alueen maahanmuuttajakouluttajien työssä jaksamisesta. Yhdistys on järjestänyt virkistys- ja koulutustoimintaa sekä kannustanut jäsenistöään täydentämään opintojaan osallistumalla kustannuksiin. Myös maahanmuuttajaopiskelijoita on muistettu stipendein.

Sari Härkönen on ollut aktiivinen S2-alan kehittäjä myös valtakunnallisesti. Hän on ollut mukana muun muassa kehittämässä maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta ja ollut mukana sen valtakunnallisten perusteiden laadinnassa.

Sari Härkösellä halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille on yksi hänen työnsä punaisista langoista. Häntä pyydetäänkin usein puhujaksi. Yksi keskeinen tehtäväalue on ollut verkostoituminen. Sari Härkönen on vaikuttanut myös siihen, että maahanmuuttajat otetaan mukaan heitä koskevissa asioissa. Pohjoiskarjalaiset S2-ammattilaiset kuvaavatkin häntä merkittävimmäksi maahanmuuttajatoimijaksi ja toiminnan kehittäjäksi Pohjois-Karjalan alueella 2000-luvun alusta lähtien.