Lukio

Saako S2-ylioppilaskokeesta yhtä paljon lähtöpisteitä kuin äidinkielen kokeesta korkeakouluun haettaessa?

Suomi toisena kielenä -opettajat ry tiedusteli asiaa ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta. Yhdistyksen tekemään kyselyyn vastasi 12 ammattikorkeakoulua ja 11 yliopistoa. Vastauksista näkyy, että oppimääriä kohdellaan tasapuolisesti. Lähes kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa äidinkielen ylioppilaskokeen ja S2-ylioppilaskokeen arvosanoja käsitellään samanarvoisina. Neljässä ammattikorkeakoulussa ja yhdessä yliopistossa ylioppilaskokeen arvosanoja ei pisteytetä lainkaan, vaan koulut pisteyttävät hakijat omien valintakokeidensa perusteella. Vain yhdessä yliopistossa oppimäärien ylioppilaskoearvosanoista saa eri pisteet. Pääosin S2-oppimäärän ja äidinkielen oppimäärän arvosanoilla ei siis ole eri painoarvoa. Opiskelijan kannattaa kuitenkin aina tarkistaa erikseen oppiaineen valintaperusteet korkeakouluopintoja suunnitellessaan.

Laura Alhonsalo ja Satu Mattila
Suomi toisena kielenä -opettajat ry

Olen kuullut, että Suomi toisena kielenä -opettajat on julkaissut preliminäärikokeita. Mistä näitä voi tilata?

Olet oikeassa, Suomi toisena kielenä -opettajat on useampana vuonna julkaissut s2-preliminäärikokeita. Preliminäärikokeita ja abittiversioita on ladattavissa jäsensivuiltamme kohdasta "julkaisut". 

Uusimman (maksullisen) voi tilata nettisivuiltamme.

Vuotta 2015 edeltävien vuosien preliminäärikokeiden taittolaatu ei valitettavasti ole riittänyt niiden sähköiseen julkaisemiseen.

Mikä on lukion s2-aineenopettajan opetusvelvollisuus?

Lukion opettajan opetusvelvollisuudesta määrätään OVTES:ssa: Osio B 3 § 1. ja 2. mom. Sen mukaan lukion S2-opettajan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa ja äidinkielen opettajan opetusvelvollisuus 16 tuntia viikossa. Jos opettaja opettaa molempia, lasketaan opetusvelvollisuus seuraavasti:

aine a/aine a:n opv + aine b/aine b:n opv = opettajan opv

Opetusvelvollisuus kannattaa laskettaa esimerkiksi rehtorilla, sillä se vaihtelee opetettavien kurssien määrän ja suhteen mukaan. Toisaalta yksittäisen opettajan opetusvelvollisuus on määritelty hänen viranhoitomääräyksessään. Jos opettaja on palkattu hoitamaan äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaa, jonka opetusvelvollisuus on 16 tuntia viikossa, mutta hän opettaa myös s2-kursseja, on opetusvelvollisuus 16 tuntia viikossa, ellei viranhoitomääräystä muuteta.