Vuoden 2019 suomenopettaja

Kuva: Marianne Seppä

Nuppu Tuononen

Nuppu Tuononen työskentelee suomen kielen opettajana Helsingin aikuisopistossa. Hän on oppilaitoksensa suomen kielen opetuksen tukipylväs ja koordinaattori. Hän on työyhteisössään erittäin pidetty avuliaisuutensa ja aina positiivisen luonteensa ansiosta. Hän kuuluu VERME-verkostoon ja välittää suomen opettajille ryhmän kautta tietoa mm. arvioinnista ja erilaisista oppimateriaaleista.

Nuppu Tuononen on toiminut projektipäällikkönä ja laatinut Helsingin aikuisopistossa yhdessä ohjaavien opettajien kanssa Koto-Suomi-oppimateriaalin, joka on Opetushallituksen kustantamaa kaikille avointa oppimateriaalia yhteiskunta- ja työelämäpetusta varten.

Nuppu Tuononen on Yleisten kielitutkintojen suomen kielen kokeiden laatija ja arvioija. Hän on kirjoittanut yhdessä Anu Mustosen ja Heidi Sippolan kanssa oppikirjan ”Hoidetaan suomeksi” maahanmuuttajien suomen kielen opintoihin lähihoitajan valmistavissa opinnoissa.

Nuppu Tuononen on ollut suomen kielen asiantuntijana mukana Opintokeskus Vision Ympäristökasvatus osaksi maahanmuuttajien kielikoulutusta -hankkeessa, jossa laadittiin ympäristökasvatuksen koulutusmateriaali maahanmuuttajille suunnatuille suomen kielen ja kotoutumisen kursseille.

Nuppu Tuononen on Selkokielen neuvottelukunnassa työnantajansa Helsingin aikuisopiston edustaja ja aktiivinen selkokielen esittelijä. Hän on myös toiminut myös Minä luen sinulle -kampanjassa.