Toiminta

Suomi toisena kielenä -opettajat ry on s2-alan keskeinen vaikuttaja ja toimija Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on

• toimia linkkinä s2-opettajien ja s2-alaa koskevia päätöksiä tekevien elimien välillä sekä

• tarjota s2-opettajille alaan liittyvää tietoa, koulutusta ja toimintaa sekä verkostoitumismahdollisuuksia muiden s2-opettajien kanssa.
 

Yhdistys vaikuttajana

S2-opettajat ry vaikuttaa alaa koskeviin päätöksiin ja linjauksiin työryhmien, kannanottojen ja edustajien kautta.

Yhdistyksen sisällä on kullekin kouluasteelle oma työryhmänsä, jossa käsitellään kyseisen kouluasteen erityiskysymyksiä ja valmistellaan kannanottoja. Työryhmät ovat avoimia kaikille jäsenille. Jos mielessäsi on erityisesti omaa kouluastettasi koskevia kehittämisehdotuksia tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä ryhmän yhteyshenkilöön.

Yhdistys ottaa kantaa valmisteilla oleviin s2-opetusta koskeviin uudistuksiin. Kannanotot ovat julkisia, ja voit tutustua niihin sivuillamme.

Yhdistyksen jäseniä toimii myös edustajina erilaisissa järjestöissä ja työryhmissä.

Jos sinulla on s2-alaan liittyviä ehdotuksia tai kysymyksiä, joita toivot yhdistyksen nostavan esille, ota yhteyttä hallitukseen tai lähetä yhdistykselle viesti.

 

Yhdistys kouluttaa

Suomi toisena kielenä -opettajat järjestää vuosittain koulutustilaisuuksia. Osa koulutuksista on pääkaupunkiseudulla, osan koulutuksista järjestävät paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Koulutustilaisuuksissa esitellään alan tutkimusta sekä tutustutaan ajankohtaisiin teemoihin luennoilla ja työpajoissa. Koulutuksista ilmoitetaan s2-opelistalla, jäsenlehti Suomenopettajissa sekä yhdistyksen verkkkosivuilla. Koulutustilaisuuksien sisältöön voit vaikuttaa kertomalla omia koulutustarpeita ja -toiveita jäsenkyselyn kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin.

Yhdistys myös järjestää vuosittain Opetushallituksen kanssa yhteistyössä S2-opetuksen kehittämispäivät. S2-kehittämispäivillä julkistetaan kunkin vuoden S2-opettaja. Opetushallituksen lisäksi S2-opettajien yhdistys tekee yhteistyötä Äidinkielen opettajain liiton kanssa S2-opetuksen ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen yhtymäkohtiin liittyen.

 

Yhdistyksen julkaisut

Yhdistyksen jäsenlehden nimi on Suomenopettajat. Suomenopettajat ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehdessä kirjoitetaan S2-alan ajankohtaisista aiheista, esitellään uutta tutkimusta ja kirjallisuutta ja julkaistaan keskustelupuheenvuoroja.

Suomi toisena kielenä -opettajien yhdistys julkaisee S2-opetusta tukevia kirjoja ja materiaaleja. Yhdistyksen työryhmä on useana vuonna tuottanut S2-peliminäärikokeen S2-ylioppilaskokeeseen valmistautuvien ja heidän opettajiensa työn tueksi.

 

Yhdistys verkossa

Yhdistyksen kotisivuilla on mm. ajankohtaisuutisia, kattava linkkilista verkkomateriaaleista, tietoa s2-opettajien kelpoisuusvaatimuksista ja kouluttautumisesta, usein kysytyt kysymykset sekä jäsensivut, jossa ovat yo-aineistopankki, Suomenopettajien arkisto, vuosikokouksen pöytäkirja ja koulutustilaisuuksien luentodiat.

Yhdistys toimii myös Facebookissa. Yhdistys tiedottaa virallisen Facebook-sivustonsa Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n kautta. S2-opettajat-ryhmä on tarkoitettu jäsenten väliseen keskusteluun, koulutus- ja materiaalivinkkien jakoon sekä työpaikkailmoituksille. Näiden Facebook-sivujen lisäksi eri työryhmillä on omat sivunsa (ks. sivun oikea palsta).