Aikuiskoulutus

Haluaisin opettaa työkseni suomea aikuisille maahanmuuttajille. Mitä minun pitää opiskella, jotta olisin pätevä opettaja?

Suomea toisena kielenä opetetaan aikuisille maahanmuuttajille mm. työvoimapoliittisena kotoutumiskoulutuksena, aikuislukioissa, työväenopistoissa ja kolmannella sektorilla. Kullakin koulutusmuodolla on omat pätevyysvaatimuksena.

Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen suomen kielen kouluttajille ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia. Useimmat koulutuksen järjestäjät vaativat kuitenkin seuraavankaltaisia opintoja:

  • ylempi korkeakoulututkinto
  • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä tai S2-oppiaineessa
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Aikuislukioiden s2-opettajien kelpoisuusehdot ovat samat kuin päivälukioiden s2-aineenopettajan kelpoisuusehdot:

  • ylempi korkeakoulututkinto
  • perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä
  • perus- ja aineopinnot (60 op) kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
  • syventävät opinnot (120 op) joko suomen kielessä, kotimaisessa kirjallisuudessa tai yleisessä kirjallisuustieteessä
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Vapaan sivistystyön s2-opettajan pätevyysvaatimukset ovat

  • soveltuva korkeakoulututkinto ja
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Kolmannen sektorin työnantajat voivat itse päättää pätevyyksistä.