Luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille sopivia oppikirjoja

Aasta se alkaa – Aikuisten aapinen luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille

Aasta se alkaa on tarkoitettu ensimmäiseksi oppikirjaksi luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille maahanmuuttajille. Kirja sopii sellaisille maahanmuuttajille, jotka eivät ole kotimaassaan käyneet lainkaan koulua tai joiden kirjoitusjärjestelmä ei ole latinalainen.

Kirjan avulla opetetaan luku- ja kirjoitustaidon perusteet sekä perehdytään yksinkertaisimpiin kielioppiasioihin. Kirjassa on luku- ja kirjoitusharjoitusten lisäksi runsaasti sanasto- ja kuuntelutehtäviä. Niissä käsitellään jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa sanastoa. Runsas värikuvitus helpottaa oppimista.

Kirjan voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.Lukumatka jatkuu

Lukumatka jatkuu on jatko-osa Aasta se alkaa -oppikirjalle. Lukukirjaa voi käyttää tehokkaasti, kun hallitsee edellisen osan sanaston ja taitotason. Kirjassa on paljon eritasoisia lukutekstejä ja niihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi siinä kerrataan jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanontoja sekä opiskellaan uusia rakenteita ilman kieliopillista terminologiaa.Kirja on tarkoitettu mekaanisen lukutaidon omaksuneelle aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on käynyt luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen. Se sopii myös semilukutaitoiselle aikuiselle, joka opiskelee hitaasti etenevässä kotoutumiskoulutusryhmässä.

Kirjan voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.Moi! Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajille

Moi! on luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajanuorille. Se soveltuu käytettäväksi alakoulun viimeisillä luokilla, yläkoulussa ja aikuisopetuksessa. Kirja alkaa äänteiden ja kirjainmerkkien opettelusta ja etenee tavu- ja sanatason kautta lyhyisiin teksteihin. Kuhunkin kirjaimeen liittyy harjoituksia, jotka voidaan tehdä itsenäisesti tai opettajan avustuksella.

Luku- ja kirjoitustaidon ohella opetellaan suomen kielen alkeita. Kirja esittelee havainnollisesti kielen perusrakenteet, ja se sisältää runsaan kuvitetun sanaston. Loppuosassa tarkastellaan Suomen maantietoa, historiaa ja hallintoa sekä tutustutaan myös muiden oppiaineiden, kuten biologian, fysiikan ja kemian opiskeluun.

Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.LUKU Startti – suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen alkuvaiheen oppikirja aikuisille maaahanmuuttajille

Lisää tietoa FinnLecturan sivuiltaLUKU – Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja aikuisille maahanmuuttajille

Luku on suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. Kirja tarjoaa tuntumaa todellisen maailman tekstilajeihin sellaisina kuin ne luokkahuoneen ulkopuolella ovat. Kappaleissa muun muassa tutkitaan reittiopasta ja luetaan kampaamon Facebook-sivuja.

Kirja auttaa lukunopeuden, -sujuvuuden ja -kestävyyden harjoittelussa tarkkuutta unohtamatta. Kirjoitusharjoituksissa pyritään vahvistamaan sellaisia kirjoittamisen osa-alueita, jotka ovat tyypillisesti haastavia maahanmuuttajaopiskelijoille.

Luku sopii semilukutaitoisille opiskelijoille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa jonkin verran latinalaisilla aakkosilla, mutta kaipaavat vielä lisäharjoitusta. Se soveltuu hyvin kotoutumiskoulutuksen lukutaito-opetukseen sekä aikuisten perusopetukseen, jossa vahvistetaan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaitoa. Kirjaa voi käyttää myös muilla kursseilla, joilla tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja tekstityyppeihin.

Kirjaa voi tilata Finn Lecturalta.

Naapuri hississä

"Naapuri hississä ja muita tarinoita luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten suomen kielen opetuksen tueksi" on tarkoitettu lisämateriaaliksi luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Materiaali täydentää tarjolla olevia aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomien suomen kielen opetukseen suunnattuja oppikirjoja. Materiaalissa on runsaasti kuvia, joita voidaan käyttää puhumalla ja kuuntelemalla tapahtuvaan kielen opetukseen. Kuvien aiheet liittyvät aikuisen arkeen Suomessa.

Materiaalia voi myös itse muokata, ja se soveltuu maahanmuuttajien suomen kielen alkeiden opettamiseen muillekin kuin luku- ja kirjoitustaidottomille.

Materiaali on kaikkien vapaasti tulostettavissa ja kopioitavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.hel.fi/static/opev/virasto/naapuri+hississa_koko+materiaali.pdf Voit tulostaa koko materiaalin tai sen eri osat.