Opettajan kielitaitovaatimukset

Kielitaitovaatimukset (9 § ja 12 § 18.12.2003/1133)

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Lukiokoulutuksessa opettajan tulee hallita opetuksessa käytettävä kieli. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopetusta antavalla opettajalla tulee olla kyseisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.