Työryhmät

Suomenopettajat ry:n hallituksen työtä avustaa erilaiset työryhmät eri koulutusasteilta. Ne kokoontuvat yleensä 2–3 kertaa vuodessa.

Työryhmien yhteyshenkilönä on kyseistä kouluastetta edustava hallituksen jäsen. Muut työryhmän jäsenet ovat kyseisellä kouluasteella työskenteleviä yhdistyksen jäseniä tai muita alan asiantuntijoita.

Työryhmien tarkoitus on pohtia suomen kielen opetuksen tiettyä kohderyhmää koskevia asioita, opettajien koulutustarvetta, materiaalitarvetta, työehtojen erityiskysymyksiä tai mitä tahansa asiaa, jota yhdistys voi ajaa tai edistää.

Jos haluat tulla mukaan työryhmän toimintaan, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Lisää tietoa työryhmistä saat niiden omista Facebook-ryhmistä (linkit alla).

Aikuisten perusopetuksen työryhmä 

  • Yhteyshenkilö: Asta Aro

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetus

  • Yhteyshenkilö: Taru Eloranta

Lukutaitokoulutuksen työryhmä eli Lukutaitoverkosto on kokoontumisfoorumi opettajille ja kouluttajille, jotka opettavat luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille tai nuorille maahanmuuttajille. 

Aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Hanna Aho 

Korkeakoulutettujen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Jenni Alisaari

Lukion työryhmä 

  • yhteyshenkilöt: Eija Lehvikko ja Salla Seuri

Perusopetukseen valmistavan opetuksen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Heidi Naukkarinen

Perusopetuksen työryhmä

  • yhteyshenkilöt: Katri Takko ja Anne Tiermas

Varhaiskasvatuksen työryhmä 

  • yhteyshenkilö: Nina Thurin

Yksityisopettajat

  • yhteyshenkilö: Mari Nikonen