Työryhmät

Suomenopettajat ry:n hallituksen työtä avustaa erilaiset työryhmät eri koulutusasteilta. Ne kokoontuvat yleensä 2–3 kertaa vuodessa.

Työryhmien yhteyshenkilönä on kyseistä kouluastetta edustava hallituksen jäsen. Muut työryhmän jäsenet ovat kyseisellä kouluasteella työskenteleviä yhdistyksen jäseniä tai muita alan asiantuntijoita.

Työryhmien tarkoitus on pohtia suomen kielen opetuksen tiettyä kohderyhmää koskevia asioita, opettajien koulutustarvetta, materiaalitarvetta, työehtojen erityiskysymyksiä tai mitä tahansa asiaa, jota yhdistys voi ajaa tai edistää.

Jos haluat tulla mukaan työryhmän toimintaan, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Lisää tietoa työryhmistä saat niiden omista Facebook-ryhmistä (linkit alla).

Aikuisten perusopetuksen työryhmä 

  • Yhteyshenkilö: Asta Aro

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetus

  • Yhteyshenkilö: Taru Eloranta

Lukutaitokoulutuksen työryhmä eli Lukutaitoverkosto on kokoontumisfoorumi opettajille ja kouluttajille, jotka opettavat luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille tai nuorille maahanmuuttajille. 

Kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Jussi Visti

Korkeakoulutettujen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Anne Tiermas

Lukion työryhmä 

  • yhteyshenkilö: Heidi Toivonen

Perusopetukseen valmistavan opetuksen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Heidi Naukkarinen

Perusopetuksen työryhmä

  • yhteyshenkilöt: Johannes Ruoho ja Kati Suomela

Varhaiskasvatuksen työryhmä 

  • yhteyshenkilö: Teija Pylkkänen

Yksityisopettajat

  • yhteyshenkilö: Mari Nikonen