Työryhmät


Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n hallituksen työtä avustaa kuusi työryhmää, jotka kokoontuvat 2-3 kertaa vuodessa. Työryhmät ovat seuraavat:
 

Lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen työryhmä (yhteyshenkilöt Anna Nylund ja Satu Lahtonen)

Aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen työryhmä (yhteyshenkilö Hanna Aho ja Sanna Markkanen)

Perusopetuksen ja valmistavan opetuksen työryhmä (yhteyshenkilöt Milja Ahtosalo-Louhiranta ja Elina Kesvatera)

Varhaiskasvatuksen työryhmä (yhteyshenkilö Nina Thurin)

Lukion työryhmä (yhteyshenkilö Laura Alhonsalo ja Satu Mattila)

 

Työryhmien yhteyshenkilönä on kyseistä kouluastetta edustava hallituksen jäsen. Muut työryhmän jäsenet ovat kyseisellä kouluasteella työskenteleviä yhdistyksen jäseniä tai muita alan asiantuntijoita. Työryhmien tarkoitus on miettiä s2-opetuksen tiettyä kohderyhmää koskevia asioita, opettajien koulutustarvetta, materiaalitarvetta, työehtojen erityiskysymyksiä tai mitä tahansa asiaa, jota yhdistys voi ajaa tai edistää. Jos haluat tulla mukaan työryhmän toimintaan, ota yhteyttä ryhmän vetäjään.