Työryhmät

Suomenopettajat ry:n hallituksen työtä avustaa kuusi työryhmää. Ne kokoontuvat yleensä 2–3 kertaa vuodessa.

Työryhmien yhteyshenkilönä on kyseistä kouluastetta edustava hallituksen jäsen. Muut työryhmän jäsenet ovat kyseisellä kouluasteella työskenteleviä yhdistyksen jäseniä tai muita alan asiantuntijoita.

Työryhmien tarkoitus on miettiä suomen kielen opetuksen tiettyä kohderyhmää koskevia asioita, opettajien koulutustarvetta, materiaalitarvetta, työehtojen erityiskysymyksiä tai mitä tahansa asiaa, jota yhdistys voi ajaa tai edistää.

Jos haluat tulla mukaan työryhmän toimintaan, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Lisää tietoa työryhmistä saat niiden omista Facebook-ryhmistä (linkit alla).

Aikuisten perusopetuksen työryhmä 

  • Yhteyshenkilö: Asta Aro

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon opetus

  • Yhteyshenkilö: Taru Eloranta

Lukutaitokoulutuksen työryhmä eli Lukutaitoverkosto on kokoontumisfoorumi opettajille ja kouluttajille, jotka opettavat luku- ja kirjoitustaitoa aikuisille tai nuorille maahanmuuttajille. 

Aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen työryhmä

  • yhteyshenkilöt: Hanna Aho ja Hanna Markkanen

Perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen työryhmä

  • yhteyshenkilö: Heidi Naukkarinen

Varhaiskasvatuksen työryhmä 

  • yhteyshenkilö: Nina Thurin

Lukion työryhmä 

  • yhteyshenkilöt: Eija Lehvikko