Vuoden 2016 S2-opettaja

Marjaana Gyekye 

Marjaana Gyekye on aloittanut työnsä S2-lastentarhanopettajana Helsingissä vuonna 2002 ja tehnyt siitä lähtien hyvin pontevasti töitä sen eteen, että kaksi- ja monikieliset lapset pärjäisivät yhteiskunnassamme. Lapsen itsetunnon vahvistaminen sekä oman identiteetin kehittymisen että suomen kielen oppimisen näkökulmasta on hänelle todella tärkeää.

Marjaana on alusta asti pitänyt tärkeänä, että lapsi saa kokemuksia ryhmän jäsenenä olemisesta – ulkopuolelle jättäminen on kova juttu. ”Parantunut suomen kielen taito näkyy heti parantuneina leikkisuhteina”, sanoo Marjaana helsinkiläisestä varhaisen tuen hankkeesta kirjoitetussa ”Kieli on avain” -artikkelissa.

Marjaana on ollut mukana monessa: Edellä mainittu S2-opetuksen päiväkotihanke tuotti Helsingin päivähoidon henkilökunnalle materiaalia ja malleja lasten kielitaidon arviointia ja seurantaa varten. Marjaana on ollut mukana tekemässä muitakin kuntia innostanutta Helsingin kaupungin suomi toisena kielenä -suunnitelmaa (2005). Oppikirjasarja Avainsanoja S2 (2009) sekä Arviointiympyrä: oppimisen mahdollisuudet näkyviin -kirja (2013) ovat myös saaneet osansa Marjaanan kädenjäljestä. Vuonna 2015 Marjaana oli mukana OKM:n rahoittamassa Helsingin varhaiskasvatusviraston ja Helsingin kaupunginkirjaston hankkeessa, jossa valmistui oppimisympäristö Aparaattisaari, joka on nettiselainpohjainen peli, joka tukee esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) tavoitteiden saavuttamista medialukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisten taitojen osalta. Pelissä on kiinnitetty erityistä huomioita suomen kieleen ja S2-oppijoiden oppimismahdollisuuksiin.

Vaikka Marjaana on työskennellyt jo pitkään S2-asioiden parissa varhaiskasvatuksessa, into kehittää asioita on vain kasvanut. Alusta lähtien henkilökunnan kouluttaminen kuului Marjaanan työtehtäviin. Lisäksi hän on kouluttanut ihmisiä oman työnsä ohella ympäri Suomea useiden eri tahojen pyynnöstä. Koulutusten aiheet ovat liittyneet muun muassa varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetukseen, varhaiskasvatusikäisten suomen kielen taidon kehittymisen havainnointiin sekä kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentumiseen. Marjaana pitää huolta myös omasta osaamisestaan ja seuraa alan tutkimusta ja kehitystä valveutuneesti. Tämä näkyy ansiokkaasti myös hänen pitämiensä koulutusten sisällöissä.

Marjaana on aina positiivinen, kannustava ja innostava kollega. Hän on innokkaasti mukana erilaisissa uudistustöissä, kuten S2-yhdistyksen varhaiskasvatuksen työryhmässä. Marjaanan kanssa voi innovoida tulevaisuutta ja uskoa aina parempaan huomiseen.