Vuoden 2018 S2-opettajat

Kuva: Johanna Vartiainen

Marianne Seppä

Marianne Seppä on työskennellyt yli kymmenen vuotta Luksiassa, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä. Hän aloitti suomen ja kielen ja viestintätaitojen kouluttajana aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa. Alan kehittäminen ja uudistuminen opettajana on ollut hänelle aina tärkeää, ja hän on toiminut monissa kehittämistyöryhmissä. Hän on työskennellyt erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa on kokeillut ja ideoinut uusia pedagogisia ratkaisuja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetukseen.

Marianne suunnitteli ja toteutti keväällä 2018 päättynyttä kolmevuotista ESR-hanketta OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille, jossa yhdistettiin suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien digitaitojen harjoittelua suomen kielen opiskeluun. Kotoutumiskoulutuksen opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä digitaidoiltaan. Kaikki kuitenkin tarvitsevat tieto- ja viestinteknisiä taitoja arjessa, työssä ja opiskelussa. Tavoitteena oli myös rohkaista ja innostaa muita opettajia integroimaan digitaaliset taidot osaksi opetusta ja ohjausta jo kielitaidon kehittymisen aluss

Marianne on iloinen siitä, kuinka rohkeasti opettajat ja opiskelijat ovat lähteneet mukaan kehittämään ja kokeilemaan. Kehittämistyö tukee olemassa olevaa toimintaa, ja on tärkeää, että sitä tehdään yhteistyössä niin omassa oppilaitoksessa, kuin muiden paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Kehittäminen tapahtuu yhdessä tosiaan kuunnellen ja toisiltaan oppien. Vuonna 2019 Marianne työskentelee ainakin neljässä hankkeessa, joissa kehitetään mm. aikuisten perustaitoja, opettajien kielitietoisuutta ja käänteistä opetusta sekä hyödynnetään edelleen digitalisaatiota opetuksessa ja työelämässä. Hän toivoo, että uudet hankkeet tuovat taas uusia oivalluksia ja ideoita suomen opettamiseen.

Kuva: Réka Aarnos

Réka Aarnos

Réka Aarnos on toiminut suomi toisena kielenä -opettajana vuodesta 2000. Hän on opettanut aikuisia maahanmuuttajia vapaan sivistystyön kursseilla, kotoutumiskoulutuksessa sekä yliopiston ja eri yritysten kielikursseilla. Tällä hetkellä hän työskentelee aikuisten perusopetuksen S2-opettajana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa.

Réka aloitti suomen kielen opiskelun Unkarissa ollessaan 14-vuotias. Hänen vanhempansa olivat jo 1960-luvulta lähtien suuria Suomi-intoilijoita. Rékan perheen luona Budapestissa vieraili suomalaisia tiuhaan 1970- ja 80-luvuilla, mutta koska koko perhe ei saanut viisumia, Réka vieraili ensimmäisen kerran Suomessa vasta Unkarin poliittisen tilanteen muuttuessa vuonna 1988. Tuolla matkalla Réka ymmärsi, että Suomi on se maa, jossa hän haluaisi aikuisena elää. Lopullisesti hän muutti Suomeen vuonna 1997 ja kun hän täydentävien opintojen jälkeen sai tutkintonsa rinnastamispäätöksen Opetushallitukselta vuonna 2000, portit työelämään aukenivat.

Réka kokee, että omakohtaiset kokemukset suomen kielen opiskelusta auttavat valtavasti jokapäiväisessä työssä. Opiskelijoille hän voi aina sanoa, että tietää, kuinka vaikeilta jotkut suomen kielen piirteet tuntuvat, mutta samalla hän voi olla esimerkkinä siitä, että suomen kielen opiskelu tai sen oppiminen oikein hyvin eivät ole mahdottomia tehtäviä. Réka kokee onnistuvansa työssään aina, jos hän pystyy muovaamaan opiskelijoidensa suhtautumista Suomea ja suomalaisia kohtaan positiivisemmaksi.

Réka toimi Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n aktiivina ja hallituksen jäsenenä vuosina 2003–2010. Hän loi yhdistyksen ensimmäiset kotisivut sekä ylläpiti S2-opettajien sähköpostilistaa (s2ope-listaa) koko sen olemassaolon ajan. Hän on luennoinut suomi toisena kielenä -opettajien koulutustilaisuuksissa mm. musiikin käytöstä opetuksessa sekä digitaalisten materiaalien käytöstä. Réka osallistui myös Kotisuomessa.fi-materiaalin kehittämistyöhön.

Réka kiinnostui verkko-opetuksesta ja verkkopohjaisten materiaalien käytöstä opettaessaan kansalaisopiston monimuotokursseilla. Hän osallistui monenlaisiin verkkopedagogiikan koulutuksiin ja tapahtumiin ja päätyi vuonna 2015 työskentelemään Osallisena verkossa – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projektiin. Projektissa keskityttiin aikuisten maahanmuuttajien digitaitoihin ja kokeiltiin erilaisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla digitaitoja voidaan kehittää suomen kielen opetuksen yhteydessä. Kehitystyön tuloksena syntyivät Osallisena verkossa -projektin verkkosivut (https://www.osallisenaverkossa.com/) sekä opettajille ja ohjaajille laadittu Digiaskeleet-materiaali, jotka ovat molemmat saaneet kiitosta aikuisten maahanmuuttajien parissa työskentelevien keskuudessa.

Verkkopohjaisten materiaalien työstäminen kuuluu Rékan jokapäiväiseen työhön. Hän on omalta osaltaan laajentanut mm. Quizletin, BitsBoardin ja LyricsTrainingin suomenkielisiä aineistoja ja tehnyt AppStoresta ladattavan LUE! HD -nimisen suomenkielisen version norjalaisen luku- ja kirjoitustaidon opettajan Ingeborg Krogsgaardin lukutaitosovelluksesta LES 2:sta.