Vuoden 2015 S2-opettaja

Ilona Kuukka

Ilona Kuukka on tehnyt pitkään monitahoista työtä s2-opetuksen kehittämiseksi. Hän on jakanut tietojaan ja osaamistaan niin kollegoilleen kuin erilaisissa koulutuksissa. Oman työnsä ohella hän on myös kouluttanut itseään jatkuvasti.

Ilona Kuukka on osallistunut valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden tekoon, viimeisimpänä Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet.

Hän on kirjoittanut useisiin s2-aiheisiin julkaisuihin ja avokätisesti jakanut sisältöä ja kieltä yhdistävää materiaaliaan muille opettajille.