Kirjoita oppikirja-arvostelu

Huomaathan, että

 • oheiset ohjeet ovat suuntaa antavia ja tarkoitettu arvostelun kirjoittamisen tueksi
 • ohjeita ei tarvitse noudattaa orjallisesti ja myös muita näkökulmia on suotavaa tuoda esille
 • oppikirjat ja -materiaalit ovat aina erilaisia, jolloin arvostelussa voi olla mielekästä painottaa joitakin ohjeissa mainittuja seikkoja ja jättää toiset vähemmälle käsittelylle.

Oppikirja-arvostelun enimmäispituus on 8500 merkkiä. Merkkimääristä voidaan joskus perustellusti joustaa, mutta siitä pitää sopia aina ensin toimituksen kanssa.

Lähetä arvostelu päätoimittajalle

Arvostelussa voi avata seuraavanlaisia asioita:

1 Kirjan perustiedot

 • Nimi, tekijät, kustantaja, julkaisuvuosi
 • Onko kyseessä yleisoppikirja vai esimerkiksi jotakin tiettyä kielitaidon osa-aluetta harjoittava materiaali?
 • Kenelle suunnattu / kenelle soveltuu? Mille kielitaidon tasolle?
 • Mitä lisämateriaalia (äänite, opettajan opas, verkkomateriaali, arviointimateriaali yms.) oppikirjaan liittyy? Miten ne täydentävät kirjaa?

2 Kirjan aihepiirit ja kielenoppimisen konteksti

 • Millaisia aihepiirejä ja teemoja kirjassa käsitellään? Miten mielekkäitä ne ovat kirjan kohderyhmän kannalta?
 • Miten kirja esittelee Suomea ja suomalaista kulttuuria?

3 Millaisen kielitaitokäsityksen varaan kirja/materiaali nojaa?

 • Miten kielitaidon eri osa-alueet näkyvät/jäsentyvät materiaalissa? Korostuuko jokin osa-alue?  jääkö jokin vähemmälle huomiolle?
 • Miten kielitaidon tasot näkyvät kirjassa?
 • Nojaako kirja formalistiseen / funktionaaliseen / johonkin muuhun kielenopetusperinteeseen?
 • Millaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä/tekstilajeja kirjassa on? Mikä on kirjan suhde autenttisiin teksteihin?
 • Miten kielen luonnollinen variaatio (esim. rekisterit, puhekieli) esitetään kirjassa? Miten tehdyt ratkaisut toimivat?

4 Oppimisen ohjaaminen ja tukeminen

 • Miten kirja ohjaa oppijaa erilaisten oppimisstrategioiden kehittämisessä ja käyttämisessä?
 • Miten kirja ohjaa itsearviointiin ja kielitaidon itsenäiseen kehittämiseen?
 • Tukeeko kirja opettajaa oppimisen ja kielitaidon arvioinnissa?
 • Millaisia harjoituksia/tehtäviä/ laajempia projekteja kirjassa on? Millaista opiskelua/oppimista ne tukevat?
 • Miten kirjan graafinen ilme (kuvat, taulukot jne.) tukevat oppimista?

5 Oppikirja osana opetusta

 • Miten oppikirja toimii osana koko opetuskokonaisuutta?
 • Onko opettajan helppo täydentää kirjaa omilla materiaaleilla? Millaista lisämateriaalia tarvitaan vai tarvitaanko sitä?
 • Miten kirjan mahdolliset lisämateriaalit tukevat opettajan työtä?

6 Kirja osana luonnollista kielenkäyttöä ja yhteiskunnassa toimimista

 • Miten kirja ohjaa oppijaa ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja mielipiteitään?
 • Miten kirja tukee/ohjaa oppijaa käyttämään kieltä kirjan ja luokkahuoneen ulkopuolella (esim. arjen tilanteet, median seuraaminen, opiskelu, työ, yhteiskunnallinen osallistuminen)?