Vuoden 2017 S2-opettaja

Kristiina Kuparinen 

Kristiina Kuparinen on toiminut S2-opettajana vuodesta 1993. Hän on opettanut kaiken tasoisia suomen kielen kursseja luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta yliopistotasolle. Kristiina on merkittävällä tavalla edistänyt työelämän suomen kielen osaamista opettamalla sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa että ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee Laurean ammattikorkeakoulussa Vantaalla.

Kristiina on S2-opetuksen kehittäjä mitä suuremmissa määrin. Hänelle on ollut erityisen tärkeää olla mukana kehittämässä aikuisten S2-opetusta. Kristiinan mukaan koulutuksen tulee tähdätä kotoutumiseen sekä maahanmuuttajien integroimiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumisen avaimena on ympäröivän yhteiskunnan kielitaito. Niinpä Suomeen muuttaneille aikuisopiskelijoille tulee opettaa suomea ja työelämätaitoja, jotka tasoittavat tietä ammatilliseen perus- tai täydennyskoulutukseen tai työelämään.

Kristiina on osallistunut useisiin toisen kielen opetuksen kehityshankkeisiin. 2000-luvun alussa hän veti kansainvälistä Leonardo da Vinci –hanketta, jossa tarjottiin koulutusta ammatillisille kouluttajille. Tällä hetkellä hän on mukana Urareitti (2015 – 2018) -hankkeessa, jonka päätavoitteena on tuottaa ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöön soveltuva, korkeastikoulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen arvioinnin ja kontekstualisoinnin viitekehys. Lisäksi hän mukana DigiJouJou – hankkeessa, jossa luodaan kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa ja kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista.

Kristiina on järjestänyt suomi toisena kielenä -opettajien täydennyskoulutuksia ja ollut mukana oppimateriaalien kehityksen kehittämishankkeissa sekä osallistunut opetussuunnitelman perusteiden laatimiseen. Kristiina on jakanut osaamistaan myös oppikirjailijana. Monet kollegat ovat käyttäneet vuosien mittaan oppimateriaalejaan, joissa hän on ollut yhtenä tekijänä. Mainittakoon oppikirjoista tässä Hyvin menee 2, Sun suomi sekä Oma suomi 1 & 2.

Perusteluissa Kristiinan kollegat totesivat: ”Kristiina on innovatiivinen opettaja, joka ei mene vanhoja latuja, vaan ideoi ajanmukaista, motivoivaa opetusta ja oppimista opiskelijoilleen. Hänellä on erityisen hyvä tuntuma kielitaidon arviointiin. Hän pitää työstään, ja se näkyy ja kuuluu. Kristiina on itse todennut, että ”parhaat hetket työssä tapahtuvat usein luokassa”. Kristiina on kollegana reilu ja helposti lähestyttävä. Kristiinassa yhdistyvät ihailtavalla tavalla joustavuus ja tarmokkuus, ja hänellä on erinomaiset yhteistyö- ja verkostoitumiskyvyt sekä huumorin pilkettä silmäkulmassa.”