Vuoden 2013 S2-opettaja

Jenni Alisaari 

Jenni Alisaari on työskennellyt s2-opettajana turkulaisissa peruskouluissa vuosien ajan. Hän on koulutukseltaan kaksoiskelpoinen aineenopettaja-luokanopettaja. Tällä hetkellä Jenni työskentelee Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Jenni näkee koko kentän kehittämisen merkitykselliseksi riippumatta omasta toiminta-asemastaan. Kollegana Jenni on kiinnostunut muiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä ottaa mielellään ongelmia ratkottavakseen. Turun s2-kenttää Jenni yhdistää ja voimistaa, ja Jennin ansiosta hyvät ideat saadaan yhteisesti käyttöön.

Jenni toimi viisi vuotta turkulaisten s2-opettajien yhdysopettajana. Tänä aikana on moni opetuksen kehittämiseen liittyvä ajatus saanut jäsentyneen ja konkreettisen muodon ja moni pitkä prosessi saatettu loppuun. Tiedon kulku esiopetuksen ja perusopetuksen sekä toisaalta perusopetuksen ja toisen asteen välillä on tehostunut Turussa.

Jennille on tärkeää, että s2-opettaja ei joudu puurtamaan työtään yksin. Muun kouluasteiden välisen yhteistyön lisäksi hän sen lisäksi kutsuu s2-opettajia koolle yhteisiin oppimateriaalin- ja ideoidenvaihtoiltapäiviin. Näissä tapaamisissa halukkaat saavat vinkkejä omaan työhönsä ja toisaalta uudet opettajat saavat perehdytystä vanhemmilta kollegoilta. Jenni on pitänyt koulutuksia s2-opetuksesta ja maahanmuuttajien opetuksesta myös äidinkielen opettajille ja luokanopettajille yli kuntarajojen.  Jenni on ollut mukana myös valtakunnallisessa s2-kehittämisverkostossa toisena Länsi-Suomen edustajana. Hänen kauttaan tieto valtakunnan tapahtumista on kulkenut kaikille kaupungin s2-opettajille säännöllisissä Jennin kokoon kutsumissa Turun s2-kokouksissa. Kuntarajat ylittävään s2-kehittämiseen kuuluu myös Jennin ideoima ja johtama työryhmä, joka kehitti kodin ja koulun yhteistyön avuksi erikieliset esitteet s2-opetuksesta ja maahanmuuttajien omasta äidinkielestä. Jennin aloitteesta on lisäksi perustettu Turkuun s2-opettajien paikallisyhdistys, jossa hän toimii puheenjohtajana.

Lopuksi Jennin omien 4. ja 5. luokan oppilaiden ajatuksia:
”Jenni on kiva opettaja aina kuin läksyt on tekemättä Jenni sano harmi. Jenni on hyvä S2-opettaja!”
”Jenni on päättävä ja auttaa jos jotain on väärin. Jenni on tosi ymmärtäväinen ja Jenni on myös tosi kiltti ja ihana.”
”Jenni on hauska ja opettaa hyvin, koska olen oppinut häneltä paljon. Ja Jenni on hassu joskus.”