Vuoden 2009 S2-opettaja

Heikki Mieskolainen

Vuoden 2009 S2-opettajaksi valittiin Heikki Mieskolainen Eiran aikuislukiosta. Valinta julkistettiin Opetushallituksen ja Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n yhteisesti järjestämillä S2-kehittämispäivillä Helsingissä 5.10.2009.

Vuoden 2009 S2-opettajavalinnan kriteereinä ovat innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot S2-alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille S2-opettajille. Näiden kaikkien kolmen kriteerin suhteen Heikki Mieskolainen nousi valintaraadin yksimielisen kannan mukaan ykkösehdokkaaksi.

Valintaraati perusteli valintaa seuraavasti:

"Heikki Mieskolaisen ura S2-opettajana on monipuolinen ja ansiokas. Hän on työskennellyt Eiran aikuislukiossa (ent. Käpylän iltaoppikoulu) päätoimisena vuodesta 1994 lähtien, alalla jo sitäkin enenn pari vuotta sivutoimisesti. Hän on valmentanut aikuislukion opiskelijoita S2-ylioppilaskokeeseen sen alusta lähtien. Vuonna 2004 hän on toiminut s2-lehtorina. Hänen erinomainen opetustaitonsa on avannut teitä suomen kieleen suurelle joukolle kiitollisia opiskelijoita.

Heikki Mieskolainen on kehittänyt S2-alaa merkittävästi pitkäaikaisena S2-opettajien kouluttajana, suosittuna täydennyskouluttajana ja oppimateriaalien tekijänä. Hän on tehnyt uraa uurtavaa työtä myös Yleisten kielitutkintojen ja maahanmuuttajien työvoimapoliittisen koulutuksen kehittämisessä.

Heikki Mieskolainen on tullut tutuksi lukuisille S2-alan ihmisille humoristisena kielivirtuoosina, joka kuitenkin suhtautuu työhönsä vakavasti ja nöyrästi. Opettaminen on hänelle sydämen asia."