Suomen kielen opettajaksi

S2-alan perustutkintokoulutus 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelmien sisällä. Lisäksi aineenopettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa S2-suuntautuneena.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on tarjolla luokanopettajille, erityisopettajille ja lastentarhanopettajaksi opiskeleville on tarjolla suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintokokonaisuus (25 op).

Suomen kieli Helsingin yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa suomen kielen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuus (30 op)

Suomen kieli Itä-Suomen yliopistossa

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelmien sisällä. Lisäksi aineenopettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa S2-suuntautuneena.

Suomen kieli Jyväskylän yliopistossa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelman sisällä. Tarjolla oleva erikoistumiskokonaisuus on mahdollista sisällyttää syventäviin opintoihin tai suorittaa sivuainekokonaisuutena.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelmien sisällä. Lisäksi aineenopettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa S2-suuntautuneena.

Suomen kieli Turun yliopistossa

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa on mahdollista suorittaa Suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuainekokonaisuus (25 + 35 op)

S2-alaan liittyvää täydennyskoulutusta ja opintokokonaisuuksia

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintoja, jotka käyvät sivuaineeksi perustutkintoon tai täydennyskoulutukseksi työelämässä oleville. Opetus järjestetään sekä Helsingissä että Jyväskylässä. S2-perus- ja aineopinnot käyvät valtakunnallisissa kotoutumiskoulutuksen kilpailutussuosituksissa kotokoulutuksessa edellytettäviksi opetettavan aineen opinnoiksi.

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 (op). Kokonaisuus on Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaista avointa yliopisto-opetusta.

Turun yliopisto

Turun yliopiston Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus tarjoaa täydennyskoulutuksena erilaisia kokonaisuuksia ja kursseja.