Suomen kielen opettajaksi

S2-alan perustutkintokoulutus 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelmien sisällä. Lisäksi aineenopettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa S2-suuntautuneena.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on tarjolla luokanopettajille, erityisopettajille ja lastentarhanopettajaksi opiskeleville on tarjolla suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintokokonaisuus (25 op).

Suomen kieli Helsingin yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa suomen kielen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuus (30 op)

Suomen kieli Itä-Suomen yliopistossa

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelmien sisällä. 

Suomen kieli Jyväskylän yliopistossa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelman sisällä. Tarjolla oleva erikoistumiskokonaisuus on mahdollista sisällyttää syventäviin opintoihin tai suorittaa sivuainekokonaisuutena.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa on mahdollista erikoistua S2-alaan tutkinto-ohjelmien sisällä. Lisäksi aineenopettajan pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa S2-suuntautuneena.

Suomen kieli Turun yliopistossa

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa on mahdollista suorittaa Suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuainekokonaisuus (25 + 35 op)

Suomen kieli Oulun yliopistossa

S2-alaan liittyvä täydennyskoulutus

Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston avoin yliopisto

Lukuvuonna 2018–2019 tarjolla on Suomi toisena kielenä -täydennyskoulutus luokanopettajille ja aineenopettajille (55 op)Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opintoja, jotka käyvät sivuaineeksi perustutkintoon tai täydennyskoulutukseksi työelämässä oleville. Opetus järjestetään sekä Helsingissä että Jyväskylässä.

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot 35 (op). Kokonaisuus on Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaista avointa yliopisto-opetusta.


Turun yliopisto

Turun yliopiston Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus tarjoaa täydennyskoulutuksena erilaisia kokonaisuuksia ja kursseja.