S2 ja äidinkieli tasa-arvoisia korkeakouluun haettaessa

16.1.2019

S2-opettajien keskuudessa on herännyt huoli siitä, että S2-ylioppilaskokeen suorittaneet olisivat eriarvoisessa asemassa äidinkielen ylioppilaskokeen suorittaneisiin verrattuna. Suomi toisena kielenä -opettajat ry selvitti asiaa ja kysyi ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta, miten äidinkielen ylioppilaskokeen ja suomi toisena kielenä (S2) -ylioppilaskokeen arvosanat suhteutuvat toisiinsa korkeakouluun haettaessa. Olimme kiinnostuneita siitä, saako S2-ylioppilaskokeesta yhtä paljon lähtöpisteitä kuin äidinkielen kokeesta.

Kyselyyn vastasi 12 ammattikorkeakoulua ja 11 yliopistoa. Vastauksista näkyy, että oppimääriä kohdellaan tasapuolisesti. Lähes kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa äidinkielen ylioppilaskokeen ja S2-ylioppilaskokeen arvosanoja käsitellään samanarvoisina. Neljässä ammattikorkeakoulussa ja yhdessä yliopistossa ylioppilaskokeen arvosanoja ei pisteytetä lainkaan, vaan koulut pisteyttävät hakijat omien valintakokeidensa perusteella. Vain yhdessä yliopistossa oppimäärien ylioppilaskoearvosanoista saa eri pisteet. Pääosin S2-oppimäärän ja äidinkielen oppimäärän arvosanoilla ei siis ole eri painoarvoa. Opiskelijan kannattaa kuitenkin aina tarkistaa erikseen oppiaineen valintaperusteet korkeakouluopintoja suunnitellessaan.