Suomenopettajat ry:n lausunto perusopetuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

17.6.2024

Hallitus esittää muutettavaksi oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskevat säännökset perusopetuslaissa ja muissa siihen liittyvissä laeissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääsääntöisesti 1.8.2025.  Suomenopettajat ry jätti lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta. Suomenopettajat pitää oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuudistusta tarpeellisena ja esityksen tavoitteita hyvinä. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan oheisessa liitteessä.